w360s about us - W360S-CORP Meet Our Team Our team is your team. When your mission is to be better, faster and smarter, you need the best people driving your vision forward. World 360° Services peopleOur Team

Our Team

W360S Member

Lê Bá Châu

Giám Đốc Điều Hành

W360S Member

Lê Thị Thanh Hải

Giám Đốc Truyền Thông

W360S Member

Nguyễn Thị Mai Trân

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

W360S Member

Diễm Ngọc

Digital Marketing

W360S Member

Lê Thị Hải Lý

Cố Vấn Chiến Lược

W360S Member

Nguyễn Quang Thắng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

W360S Member

Nguyễn Hữu Long

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

W360S Member

Từ Mạnh Linh

Trưởng Phòng Marketing

W360S Member

Nguyễn Chiến Thắng

Lập Trình Viên Hệ Thống

W360S Member

Nguyên Phạm

Senior Developer

W360S Member

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Kế Toán Trưởng

W360S Member

Lê Bùi

Lập Trình Viên